Talenpaviljoen MeM

2018-01/fb.jpg

Talenpaviljoen MeM
Het Talenpaviljoen MeM bestaat uit twee vrouwenlichamen die samen een beeld worden. De hoepelrok vormt het Talenpaviljoen MeM waar iedereen welkom is.
Zij verbeelden samen de meertaligheid en de moederstaal waar je je het beste in kan uiten. Binnen in het Talenpaviljoen stap je in de wereld ‘onder’ de taal.
De taal waar de mens mee wordt geboren en van waaruit de moedertalen zich opbouwen.
Buiten kan de bezoeker zijn/haar mooiste woord op een ‘post it’ schrijven. Een paneel dat op het beeld wordt gespijkerd, zodat het geheel gaandeweg bekleed wordt met ‘de mooiste woorden’ van bezoekers.
In het Talenpaviljoen zijn optredens, lezingen, poëzie, presentaties.

Om er voor te zorgen dat we niet in makkelijk gesproken taal terecht komen, is er gekozen om met dove medewerkers het talenpaviljoen te bemensen. Hierdoor moet er op een andere manier ‘gesproken‘ worden. Dit maakt onderdeel uit van het concept.

Voor wie is het talenpaviljoen bedoeld
De (internationale) bezoekers van Leeuwarden Culturele hoofdstad en andere belangstellenden.
De programmering zal steeds iets van andere minderheidstalen laten horen of zien. De horeca probeert ook op deze buitenlandse landen haar hapjes en drankjes af te stemmen.

Talenpaviljoen MeM maakt ondereel uit van Lan fan Taal.

Opdrachtgever: In samenwerking met Afuk, BUOG en Hoor Friesland

Lokatie: Leeuwarden

Aantal medewerkers: 20